Script informatie voor zorgprofessionals

Ik ben een zorgprofessional

Script biedt zorg en re-integratie op hoogwaardig niveau. Concreet betekent dit dat wij onze deelnemers afhankelijk van de wensen en behoeftes voorzien van structuur, perspectief en het gevoel van meedoen. We hebben contracten met verschillende gemeenten en het UWV.

Lees meer over Script

Inclusie: het gevoel hebben dat je meedoet. Perspectief: weten dat je morgen een stap kunt zetten waar je vandaag nog niet aan toe bent. Met deze twee pijlers richt Script zich op de begeleiding van mensen met autisme en/of hoogbegaafdheid. Tal van slimme jongens en meiden vol potentieel zit thuis. Middels individuele begeleiding, groepsbegeleiding en re-integratietrajecten helpen de begeleiders van Script deze doelgroep een volgende stap te maken. Want uit onderzoek en ervaring weten we dat je kenmerken van autisme heel goed kunt ontwikkelen tot bruikbare vaardigheden binnen de ICT. Jij als zorgprofessional snapt dit direct.

Zorgaanbod

Script biedt individuele begeleiding en groepsbegeleiding aan voor mensen met autisme en/of hoogbegaafdheid. Het doel is altijd om iemand een stapje verder te helpen in het leven. Dat kan bijvoorbeeld door iemand op een passende manier naar een volgende opleiding of baan te helpen. Maar soms is Script ook gewoon een fijne en rustige plek om waar iemand zijn of haar leven kan structureren en stabiliseren.

Dagbesteding

Op onze locatie in Groningen zijn alle werkplekken afgestemd op de behoeften van mensen met autisme en interesse in ICT: prikkelarm, rustig en comfortabel. Werkinhoudelijk leren mensen bij Script programmeren. Voor (jong)volwassenen kan dat via twee trajecten: een maatwerktraject of een leerwerktraject. Voor minderjarige jongeren kan dat via ons jeugdprogramma. Samen werken we aan doelstellingen op ICT-gebied. Daarnaast wordt aan persoonlijke doelstellingen gewerkt.

Talenten benutten

ICT heeft een aantrekkingskracht op mensen met autisme. Ons doel is om mensen met autisme en interesse in ICT maximaal aan te spreken. Onze vorm van dagbesteding is erop gericht om deze doelgroep te stimuleren, zodat talenten worden benut en ontwikkeld. Tegelijkertijd bieden we structuur en een zinvolle daginvulling. Zodra het mogelijk is, stromen deelnemers uit naar een vervolgopleiding of naar een betaalde baan.

Thuisbegeleiding

Soms gaat het thuis niet zo lekker. Meestal is er sprake van problemen op verschillende leefgebieden. Soms versterkt door bijvoorbeeld dwang, angst of somberheidsklachten. Het kan voorkomen dat een deelnemer uit het dagbestedingstraject als gevolg daarvan behoefte heeft aan extra begeleiding. In overleg kunnen we dan (ambulante) thuisbegeleiding aanbieden vanuit Script.

Kracht van het team

Script heeft een veelzijdig team dat gespecialiseerd is in autisme en ICT. Alle begeleiders hebben een achtergrond in de GGZ of ICT. Zij weten daarom als geen ander hoe beide sectoren elkaar kunnen versterken. Door de combinatie van deze expertises binnen ons team, kunnen we hoogwaardige leerwerktrajecten aanbieden die volledig zijn afgestemd op de behoeften van onze deelnemers. Daarnaast hebben we nauwe samenwerkingsverbanden met verschillende (zorg-)organisaties. Dit, gecombineerd met een doortastende aanpak, resulteert in de beste zorg voor onze deelnemers.

Praktische informatie

Geen wachtlijst

Voor alle trajecten zijn momenteel plekken beschikbaar. Er is geen wachtlijst. Instromen kan op elk gewenst moment. Benieuwd wat Script voor jouw cliënt kan betekenen? Vul het interesseformulier in.

Certificering medewerkers

We zijn HKZ-gecertificeerd en hebben enkel HBO+ geschoolde medewerkers. Een deel van de begeleiders is daarnaast SKJ-geregistreerd.

Geen leeftijdsgrens

Er is geen specifieke leeftijdsgrens om een traject te kunnen volgen bij Script. Op dit moment zijn de jongste deelnemers zo’n 15 jaar. De oudste deelnemers zijn rond de 60 jaar. De gemiddelde leeftijd is 30 jaar.

Financiering

Script biedt zorgtrajecten voor inwoners uit diverse gemeenten in Noord-Nederland. De zorgtrajecten worden over het algemeen gefinancierd uit de Wmo, WLZ of Jeugdwet. Met veel gemeenten hebben we een contract voor het leveren van zorg in natura. Is dit niet het geval, dan staan we open voor een financiering middels pgb. Lees hier meer over de financieringsopties per traject.

Leerwerktraject UWV

Voor klanten van het UWV hebben we een leerwerktraject ontwikkeld dat gefinancierd kan worden onder het traject ‘Werkfit Maken’ of als een scholingstraject. Goed om te weten: onze leerwerktrajecten zijn CRKBO-geregistreerd, waardoor een scholingstraject bij Script onder btw-vrijstelling valt. Hierdoor kunnen wij onze scholingstrajecten tegen een lagere prijs aanbieden. Voor meer informatie over ons re-integratieaanbod staat onze werkcoach je graag te woord. Neem hiervoor contact met ons op.

Met verschillende gemeenten hebben we een contract voor het leveren van zorg in natura voor WMO. Hieronder zie je de lijst. Staat jouw gemeente er niet tussen, neem dan contact op om de mogelijkheden te bespreken.

  • De RIGGJeugdzorg dagbesteding
  • Gemeente EemsdeltaWMO dagbesteding en ambulante begeleiding
  • Gemeente GroningenWMO dagbesteding en ambulante begeleiding
  • Gemeente Het HogelandWMO dagbesteding en ambulante begeleiding
  • Gemeente Midden-GroningenWMO dagbesteding en ambulante begeleiding
  • Gemeente WesterkwartierWMO dagbesteding en ambulante begeleiding
  • Gemeente WesterwoldeWMO dagbesteding en ambulante begeleiding
Tag: Zorgaanbod

Er is op dit moment geen wachtlijst voor het volgen van een leerwerktraject of maatwerktraject bij Script.

Tag: Zorgaanbod

De meeste deelnemers bij Script hebben autisme of hoogbegaafdheid. Je hoeft geen diagnose te hebben. Onze begeleiding is erop ingericht om goede ondersteuning te kunnen bieden bij autisme en alles wat dat met zich mee brengt.

Heb je geen autisme, maar denk je wel dat Script een goede plek voor jou kan zijn? Neem dan contact op, we gaan dan samen de mogelijkheden bespreken.

Tag: Zorgaanbod

Ik wil graag kennismaken

Neem contact op