Deelnemer aan het werk bij Script.

Financiering IT-trajecten

Bij Script bieden we verschillende IT-trajecten aan waarmee (jong)volwassenen en jeugdigen zich kunnen ontwikkelen in de IT. Afhankelijk van je persoonlijke situatie, zijn er diverse mogelijkheden om jouw deelname bij Script te financieren. Op deze pagina lees je meer over de financieringsopties.

Aanmelden

Financiering maatwerktraject

Er zijn verschillende financieringen mogelijk voor een maatwerktraject bij Script. Meestal loopt de financiering van een maatwerktraject bij Script via de gemeente waarin je woont. Je krijgt dan een indicatie. Met een indicatie betaalt de gemeente jouw maatwerktraject bij Script. We maken onderscheid tussen de volgende financieringsvormen door gemeenten:

  • Financiering via de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
  • Financiering via de Jeugdwet
  • Financiering via het pgb (Persoonsgebonden budget)


Indicatie aanvragen

Als je een maatwerktraject bij Script wilt volgen, vraag je zelf een indicatie voor dagbesteding aan. Dat doe je bij het Wmo-loket van jouw gemeente. Woon je in de gemeente Groningen, dan vraag je een indicatie voor dagbesteding aan bij jouw Wmo-consulent van WIJ Groningen.

Financiering leerwerktraject

Je wilt een leerwerktraject bij Script volgen. Er zijn diverse mogelijkheden voor de financiering van jouw leerwerktraject bij Script.


Financiering via UWV

Misschien ontvang je op dit moment een uitkering van UWV. Zoals een WW, WIA, WAJONG of Ziektewet-uitkering. In dat geval kan jouw leerwerktraject bij Script mogelijk gefinancierd worden vanuit het UWV-traject Werkfit maken. Of vanuit het Inkoopkader Scholingsdiensten van UWV. Neem contact op met de arbeidsdeskundige of jouw werkcoach van UWV om te ontdekken of je hiervoor in aanmerking komt.


Financiering via de gemeente

Ontvang je een bijstandsuitkering, dan vergoedt de afdeling Werk en Uitkering van de gemeente soms het leerwerktraject bij Script. Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met de werkcoach van jouw gemeente.


Financiering via de werkgever

Ben je uitgevallen bij je huidige werkgever en wil je re-integreren? Het is mogelijk om via een re-integratietraject een IT-traject te volgen bij Script. Werkgevers kunnen een re-integratietraject bij ons inkopen, zodat jij kunt re-integreren. En eventueel een switch kunt maken naar een andere werkgever of een ander vakgebied, zoals de IT. Bespreek de mogelijkheden met je huidige werkgever.

Financiering jeugdprogramma

Script biedt een veilig en passend alternatief voor thuiszitters en voor kwetsbare jongeren die thuiszitters dreigen te worden. Het jeugdprogramma bij Script kan op verschillende manieren gefinancierd worden:

  • Vanuit het onderwijs
  • Vanuit de Jeugdwet 

Indicatie aanvragen

Om het jeugdprogramma bij Script te volgen, is een indicatie nodig. Neem daarvoor contact op met de betrokken hulpverleners en/of de leerplichtambtenaar. Zij helpen je verder. Kom je er niet uit? Wij denken graag met je mee. Neem contact met ons op.

Alternatieve financieringsmogelijkheden

Soms heb je geen recht op financiering via bovengenoemde mogelijkheden. Misschien biedt financiering via TechMeUp dan uitkomst. Dit fonds is speciaal voor mensen die een IT-opleiding willen volgen, maar zelf niet over voldoende financiële middelen beschikken. Via een renteloos studievoorschot biedt TechMeUp de mogelijkheid om (een deel van) je ICT-opleiding bij Script te financieren. Een renteloze lening bij TechMeUp moet je zelf aanvragen.


Hulp nodig? We helpen je graag

Kom je er niet uit met jouw financierings- of indicatieaanvraag? Of heb je hulp nodig bij de aanvraag van een studievoorschot via TechMeUp? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. We helpen je graag verder.


Veelgestelde vragen

Ja, als je nog geen indicatie hebt dien je de eerste indicatieaanvraag voor dagbesteding zelf in bij de gemeente waarin je woonachtig bent. De verlenging van bestaande indicaties wordt door Script aangevraagd.

Neem contact op met jouw gemeente als je in contact wilt komen met een Wmo-consulent. Zij helpen je dan verder.

Als je niet weet wie je contactpersoon is bij UWV, dan kun je het beste zelf rechtstreeks contact opnemen met UWV. Bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail. Zij kunnen je doorverwijzen naar de juiste contactpersoon. Kom je er niet uit? Wij kunnen dit ook samen met je uitzoeken. Neem contact met ons op.

Als je niet weet wie je contactpersoon is bij de gemeente, kun je het beste zelf rechtstreeks contact opnemen met jouw gemeente. Bijvoorbeeld telefonisch of per e-mail. Zij kunnen je doorverwijzen naar de juiste contactpersoon. Kom je er niet uit? Wij kunnen dit ook samen met je uitzoeken. Neem contact met ons op.

Vaak vragen wij zelf of de contactpersoon ons wil benaderen of nemen wij namens Script contact op. Wij laten dan een offerte opmaken (voor zowel UWV als gemeenten en werkgevers). Is dit nog niet gebeurd? Neem gerust contact met ons op.

We hebben een voorkeur dat trajecten bij Script niet door particulieren zelf gefinancierd worden. Dit is voornamelijk vanwege de hoge kosten en omdat we administratief en juridisch niet zijn toegerust op particuliere betalingen. Echter, in uitzonderlijke situaties kunnen we overwegen om een traject, eventueel in combinatie met een beurs, particulier te financieren. Een geschikt fonds hiervoor is TechMeUp, speciaal bedoeld voor mensen die een carrièreswitch naar de ICT overwegen.

Bekijk alle veelgestelde vragen

Ik wil graag kennismaken

Neem contact op