Whitepaper werk en autisme

Werk en Autisme. In Nederland hebben naar schatting 190.000 mensen een autismespectrumstoornis (ASS). Voor veel van hen is het lastig om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt. Zo’n 53% van volwassenen met autisme (tot 65 jaar) heeft geen betaalde baan. Het mogelijk ontbreken van een passende daginvulling kan leiden tot angst, onbegrip, somberheid en eenzaamheid.

Arbeidsmarkt

Voor mensen met autisme en een afstand tot de arbeidsmarkt is perspectief van wezenlijk belang. Bijvoorbeeld door zich te ontwikkelen in een sociale omgeving waarbij de kenmerken van autisme er mogen zijn. Want wie je ook bent en wat je ook doet, iedereen
wil zichzelf kunnen zijn. Ook in het werk. Kenmerken van autisme kunnen bijvoorbeeld heel goed ontwikkeld worden tot bruikbare vaardigheden in vakgebieden zoals de ICT. De afstand tot de arbeidsmarkt kan verkleind of zelfs overbrugd worden door hierop in te zetten. Dit draagt bij aan een eerlijke en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen.

Werkinhoudelijk

Wat voor werk iemand doet is minstens zo belangrijk. Dat geldt overigens niet alleen voor mensen met autisme, maar voor iedereen. Hoe beter een baan past bij iemands karakter en interesses, hoe beter iemand zal functioneren. Iemand met autisme zal baat hebben bij een functie waarbij de kenmerken van autisme tot zijn recht komen. Iemand die bijvoorbeeld focust op details kan een hele goede tester van software zijn. En iemand met een sterke drang naar logica heeft vaak talent voor software development

In deze whitepaper lees je hoe autisme en werk wél goed samen gaan. Praktische informatie gebaseerd op studies en praktijkervaringen.

Ik wil graag kennismaken

Neem contact op