Twee mannen werken achter computer

Werken / leren

Vincent volgde een maatwerktraject bij Script: ‘’Ik heb weer het gevoel dat ik een toekomst heb’’

Toen Vincent in februari 2022 begon met een maatwerktraject bij Script, was hij als gevolg van hevige burn-out-klachten al een aantal jaren niet meer aan het werk. Daarvoor was hij werkzaam geweest bij een bedrijf waar hij zich bezighield met het bouwen van algoritmes en het ontwerpen van databases. Na een turbulente periode ging zijn werkgever failliet en Vincent belandde, mede als gevolg daarvan, ‘’in een zwart gat’’. In de jaren die volgden zocht hij naarstig naar perspectief. Hij wilde weer productief zijn en een positieve bijdrage leveren aan de wereld om hem heen. Tegelijkertijd zocht hij naar houvast en zekerheid. Uiteindelijk kwam hij via het UWV bij Script terecht. 

Ziektewet

In de periode vlak voor het faillissement, draaide Vincent’s hoofd overuren. Letterlijk. Werkweken van 60 tot 70 uur waren volgens hem geen uitzondering. Vooral die laatste periode steeg de werkdruk. Al ervoer hij ook daarvoor al structureel een te hoge werkdruk. ‘’De prioriteiten wisselden nogal. Daardoor wist ik niet goed waar ik aan toe was’’, aldus Vincent. Nadat het doek definitief was gevallen en Vincent werkloos thuis belandde, kwam hij in de ziektewet terecht. Een periode van onzekerheid brak aan. ‘’Ik heb nooit veel zelfvertrouwen gehad, maar door de werksituatie was dat nog verder afgebrokkeld. Ik had op dat moment ontzettend veel behoefte aan zekerheid, maar niets kon mij die zekerheid bieden.’’

Blackbox

Vincent kreeg het gevoel in een ‘’black box’’ te zijn beland en voelde zich – ondanks de hulp die hij kreeg – vaak niet gehoord door de hulpverlening. Totdat hij een nieuw contactpersoon kreeg bij het UWV, van waaruit hij op dat moment een traject volgde. Deze arbeidsdeskundige had gehoord over Script. Zij dacht dat dit weleens een geschikte plek voor hem zou kunnen zijn. ‘’Ik heb geen aantekening binnen het autismespectrum, maar ik heb wel bepaalde neurodiverse kenmerken. Dat zag zij’’, zo vertelt hij.

Een warm bad

En zo maakte Vincent kennis met Script. Het eerste gesprek was volgens hem een “warm bad”. ‘’Hier werd echt gekeken naar mijn persoonlijke situatie. Dat was heel fijn. Met Script en het UWV ben ik gaan onderzoeken welk traject het beste aansloot op mijn behoeften’’, vertelt Vincent. Samen stelden ze doelen vast waaraan hij ging werken. Het opbouwen van zijn belastbaarheid, het aanbrengen van structuur in zijn dagelijks leven en het vinden van zingeving en toekomstperspectief stonden daarbij centraal. Er werd een maatwerktraject opgesteld. Afgestemd op zijn specifieke behoeften en voorkeuren. Eindelijk een stap vooruit. Toch was ook dat best spannend. ‘’Ik wilde graag weer onderdeel zijn van de maatschappij, maar ik vond het ook moeilijk dat er ineens hoop gloorde en ik weer verder moest kijken dan een dag in de toekomst’’. 

Op de rem

Het traject bij Script startte in de periode dat COVID-19 nog het dagelijks leven bepaalde. ‘’Script was toen één van de weinige plekken waar je nog 100% kantoordagen had.’’ Iets dat Vincent als erg prettig heeft ervaren, omdat het zorgde voor de nodige structuur in zijn dagen. Tijdens zijn maatwerktraject bij Script hield Vincent zich vooral bezig met het maken van functionele ontwerpen. Dat beviel hem goed. Fanatiek als hij is, moest hij nogal eens afgeremd worden door zijn zorg- en ICT-begeleiders. ‘’Als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook voor. Ik heb echt moeten leren accepteren dat er voor mij op de rem werd getrapt.’’ 

Mensgericht

Vincent rondde zijn maatwerktraject in 2022 af. Samen met Script vond hij een passende werkplek bij de provincie Groningen, waar hij nog steeds met veel plezier werkt. Wat hij vooral heeft geleerd in zijn tijd bij Script? ‘’Dat het oké is om soms even niet te presteren. Er zijn nog regelmatig momenten waarop ik de gezichten van mijn oud-begeleiders voor me zie, die me daar dan aan herinneren.’’ Door zijn ervaringen in het verleden had hij niet gedacht dat er überhaupt plekken zoals Script bestaan. ‘’Ik ben nog steeds heel erg blij dat Script er voor mij is geweest. Het is er zo mensgericht. Dat zou overal zo moeten zijn, maar Script is één van de weinige plekken waar dat ook echt zo is.’’

Een veilige plek

Tegen mensen die nog geen kennis hebben gemaakt met Script, maar zich wel herkennen in de doelgroep,  zegt hij: ‘’Ga gewoon eens op gesprek. Leer ze kennen. Zet een vraag of doel op papier en bespreek dat met ze.’’ Volgens Vincent is het belangrijk dat mensen weten dat Script geen school is. ‘’Script is een veilige plek waarin je samen met professionals richting een doel beweegt. Hier is mijn vertrouwen hersteld. Ik sta er nog steeds wel wat wankel in, maar het voelt in elk geval weer alsof ik een toekomst heb. Uiteindelijk moet je het zelf doen. Jij bent de hoofdrolspeler. Maar het is wel heel fijn als je helpende handen zoals die van Script tegenkomt.’’

Ik wil graag kennismaken

Neem contact op