Klachtenregeling

Kwalitatief goede hulp- en dienstverlening heeft bij ons hoge prioriteit. Desondanks kan er onvrede of zelfs een klacht ontstaan. Wij nemen klachten uiterst serieus en gebruiken die altijd om de kwaliteit van onze hulp- en dienstverlening te verbeteren. Wij vinden het belangrijk dat jij je gehoord voelt en dat wij met een adequate oplossing komen voor jouw klacht. Op deze pagina lees je wat je kunt doen als je niet tevreden bent of een klacht hebt.

Stap 1

Heb je een klacht? Dan kun je eerst je onvrede uitspreken richting de betrokken medewerker. Mogelijk kunnen jullie samen tot een passende oplossing komen.

Stap 2

Kom je er niet uit met de betrokken medewerker? Dan kun je de klacht indienen bij Bert Kat per e-mail: [email protected]. Hij zal jouw klacht vertrouwelijk behandelen en met een voorstel komen voor de verdere afhandeling van de klacht. Je kunt ook rechtstreeks bij Bert terecht als je de klacht liever niet met de betreffende medewerker bespreekt.

Stap 3

Heb je geen passende oplossing kunnen vinden voor je klacht? In dat geval kun je de klacht voorleggen bij Klachtenportaal Zorg.

Vertrouwelijkheid

Je klacht wordt met vertrouwen in behandeling genomen. Iedereen die hierbij betrokken is heeft een geheimhoudingsplicht.

Hoe dien ik een klacht in?

Vermeld bij je klacht minimaal het volgende:

  • Over wie je een klacht hebt
  • Omschrijf kort de aanleiding van de klacht
  • Waar je bezwaren liggen
  • Je persoonlijke contactgegevens

Ik wil graag kennismaken

Neem contact op