Broccoli en Bytes: Verdieping in Neurodiversiteit

Bert 2 oktober 2023

Ontdek de empathische benadering van autisme bij Script, aan de hand van het artikel over Prof. Jean Steyaert op nieuwsblad.be. Onze inclusieve ethos, afgestemd op neurodiversiteit, bevordert persoonlijke en professionele groei in een prikkelarme ICT-omgeving.

In het oneindige spectrum van de menselijke geest, biedt autisme een unieke code die de kern raakt van onze perceptie en interactie met de wereld. Een recent artikel door Prof. Jean Steyaert, gepubliceerd op Nieuwsblad.be, belicht een empathische benadering van autisme die resoneert met de inclusieve ethos van Script. Wij nodigen je uit om het artikel hier te lezen, waarna we dieper in zullen gaan op de overeenkomsten tussen de visies van Prof. Steyaert en Script, en hoe deze inzichten onze missie ondersteunen om een ondersteunende omgeving te creëren voor iedereen die deel uitmaakt van onze gemeenschap. Oja, het gaat ook nog over broccoli.


Een duidelijke benadering van autisme

De beschrijving van autisme door Prof. Steyaert resoneert sterk met de kernwaarden van Script. Net als hij, zien wij autisme niet als een stoornis maar als een vorm van neurodiversiteit. Bij Script richten we ons op het benutten van de unieke kwaliteiten van individuen met autisme, en streven we ernaar een omgeving te creëren waarin ze kunnen bloeien en hun potentieel kunnen bereiken. Onze benadering van begeleiding en ontwikkeling is diep geworteld in een empathisch begrip van autisme, en de ambitie om inclusieve, zinvolle carrièremogelijkheden te bieden.

Neurodiversiteit en ICT

De uitleg van Prof. Steyaert over neurodiversiteit sluit naadloos aan bij de visie van Script op de combinatie van autisme en ICT. Bij Script zien we ook dat de unieke manier waarop mensen met autisme informatie verwerken, bijzonder goed aansluit bij de vereisten van ICT-taken. Ons veelzijdige team, met een achtergrond in zowel de GGZ als ICT, creëert een omgeving waarin deze natuurlijke affiniteit met technologie wordt benut en verder ontwikkeld. Zo faciliteren we niet alleen persoonlijke groei, maar dragen we tevens bij aan het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt voor onze deelnemers.


Begrip en Begeleiding

Script’s benadering van autisme als een vorm van ‘anders zijn’ en niet als een stoornis, weerspiegelt de uitleg van Prof. Steyaert. Ons team erkent de diverse manier waarop mensen met autisme informatie verwerken en integreert dit begrip in onze begeleidingstrajecten. Door een veilige en ondersteunende omgeving te creëren, stimuleren we de persoonlijke en professionele groei van onze deelnemers. Zo benadrukken we de kracht van neurodiversiteit en vieren we de unieke perspectieven die onze deelnemers aan de wereld van ICT brengen, terwijl we tegelijkertijd werken aan het overbruggen van de uitdagingen die zij in de samenleving kunnen tegenkomen.

Bij Script ligt de focus op het aanpassen van de omgeving aan de deelnemers, in lijn met Prof. Steyaert’s visie. Wij zien geen waarde in het investeren van tijd in sollicitatietrainingen. In plaats daarvan richten we ons op het leren programmeren, waarbij we tijdens sollicitatieprocessen zoveel mogelijk het woord voeren namens onze deelnemers. Door deze benadering slagen we erin een brug te slaan tussen de unieke cognitieve stijlen van mensen met autisme en de eisen van de ICT-sector, waardoor we de inclusiviteit en het begrip binnen de gemeenschap bevorderen.

Twee individuen in gesprek in de kantine bij Script

Empathie en Interactie

De nadruk van Prof. Steyaert op het anders ervaren van empathie door mensen met autisme, is een belangrijk aspect in de begeleiding en interactie binnen Script. We herkennen en waarderen het empathische vermogen van onze deelnemers en begrijpen de algemene misvattingen die hieromtrent bestaan. Bij Script creëren we een omgeving waarin de unieke empathische uitdrukkingen van onze deelnemers worden erkend en gewaardeerd, en waarin zij de ruimte krijgen om op hun eigen manier te interacteren en zich uit te drukken.

In de interactie binnen Script houden we communicatie graag ’to-the-point’ en zijn we concreet over belangrijke onderwerpen. Dit helpt in het verminderen van eventuele verwarring en zorgt voor duidelijkheid, wat zeer gewaardeerd wordt door onze deelnemers. Tegelijkertijd creëren we een ontspannen en open sfeer waarin humor en een goed getimed grapje zeker een plaats hebben, en waarmee we de werkomgeving aangenaam en menselijk houden.

“Onze maatschappij is veel wanordelijker, chaotischer dan vroeger. Ook in het huidige onderwijs is dat het geval. Vroeger was het eenvoudig: je had een schrift, een handboek en een pen. Nu hebben ze voor elk vak vier of vijf boeken, klappers, filmpjes, schriften. Dat is een ramp voor wie autisme heeft.

Hoe en waarom prikkelarm werken met autisme

Prikkelarm werken is essentieel voor mensen met autisme vanwege hun unieke prikkelverwerking. Ze kunnen gevoeliger zijn voor sensorische stimuli, zoals geluid, licht of visuele drukte, en kunnen sneller overprikkeld raken. Een prikkelarme werkomgeving creëert een kalme, gestructureerde omgeving waarin externe verstoringen zijn geminimaliseerd. Dit helpt om de concentratie te behouden, stress te verminderen en de algemene welzijn en productiviteit te verhogen. Bij Script implementeren we prikkelarm werken door stilte, visuele afscheiding, en een rustgevende inrichting, wat helpt om een ondersteunende en effectieve werkomgeving te bieden.

Bij Script realiseren we dit door:

  • Stilte te handhaven in de kantoren met 6 tot 8 deelnemers per kantoor.
  • Visuele afscheiding en eigen werkplekken te bieden.
  • Af te zien van kantoortuinen, muziek en felle kleuren.
  • Vloerbedekking en planten te gebruiken voor geluidsdemping en een natuurlijke ambiance.
  • Een vriendelijke en rustige benadering te hanteren in alle interacties.

Deze maatregelen helpen om de zintuiglijke belasting te minimaliseren, waardoor deelnemers zich kunnen concentreren op hun werk en persoonlijke ontwikkeling.

Conclusie

De inzichten van Prof. Steyaert over autisme benadrukken de waarde van een empathische en inclusieve benadering, een ethos dat diep verankerd is in de missie van Script. Of het nu gaat om de unieke manier waarop neurodiverse individuen met ICT omgaan, of de kalme, gestructureerde omgeving die wij bieden, onze praktijken zijn ontworpen om de talenten van elk individu te koesteren en te groeien.

En over broccoli gesproken – hoewel het eten ervan je kansen op autisme met slechts een fractie van een procent vermindert, volgens Amerikaanse onderzoekers, blijft het een smakelijke en voedzame keuze voor iedereen aan de Script-tafel!

Ik wil graag kennismaken

Neem contact op